fbpx

MEDIA

Offentliga Affärer

– Sveriges största affärstidning för offentlig förvaltning
Offentliga Affärer, har sedan starten 1993, en unik roll som den största affärstidningen designad för beslutsfattare inom den offentliga sektorn. Tidningen ger dig som läsare de senaste nyheterna och trenderna på marknaden såväl som affärskritiska skeenden inom kommuner, landsting och statlig förvaltning. Områden såsom ekonomi, upphandling, ledarskap, juridik, säkerhet och verksamhetsutveckling är tongivande ämnen vi tar upp i tidningen och du finner också de flesta av våra läsare inom dessa yrkeskategorier.
www.offentligaaffarer.se

Svensk Leverantörstidning

– Sveriges största affärstidning för leverantören och underleverantören!
Svensk Leverantörstidning har funnits på marknaden sedan 1984 och utkommer sju gånger per år, med en upplaga på ca 28.700 exemplar. Tidningen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare uppdaterade genom intressanta artiklar och nyheter.
www.svenskleverantorstidning.se

Inköparen

Tidningen inköparen är Sveriges största tidning för inköpare från privat och offentlig sektor. Med andra ord läses den av VD:s, ägare, marknadschefer eller inköpschefer från både den privata och offentliga sektorn. Tidningen har funnits på marknaden sedan 1981 och utkommer sex gånger per år. Inköparen är en marknadsplats för Sveriges näringsliv och vi strävar efter att hålla våra läsare, inköpare och beslutsfattare från privat och offentlig sektor uppdaterade genom intressanta artiklar och nyheter om bland annat utbudet av produkter och tjänster i hela riket.
www.tidningeninkoparen.se

Fastighetsförvaltaren

– Sveriges största branschtidning för Fastighetssverige
Fastighetsförvaltaren är den ledande affärstidningen inom branschen sedan 1989. Sveriges största oberoende bygg- och fastighetstidning. Statistik, trender och fastighetstransaktioner är några av de områden som avhandlas. Men också information om allt som rör förvaltning av fastigheter som exempelvis drift och underhåll, nya produkter och fastighetstjänster. Dessutom skriver vi om material och byggmetoder och bevakar intressanta byggprojekt i Sverige. Från och med 2014 finns Fastighetsförvaltaren enbart som en webbtidning.
www.fastighetsforvaltaren.se